پروژه های عمرانی شهرداری هوراند

افتتاح پروژه آسفالت ریزی و روکش آسفالت خیابان های نیروی انتظامی ، خیابان استاد شهریار ، خیابان معلم ، و جانبازان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر هوراند از محل اعتبارات منابع داخلی شهرداری هوراند با حضور دکتر کلامی معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری ، نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار محترم ، […]

آگهی مناقصه شهرداری هوراند “مرحله اول – نوبت اول” شماره فراخوان شامانه ستاد 2001005663000002

شهرداری هوراند در نظر دارد به استناد بند (2) مصوبه صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/12/16 شورای محترم اسلامی شهر هوراند نسبت به واگذاری امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. موضوع پیمان : امورات خدمات شهری و فضای سبز ( جمع آوری زباله و حمل و دفن آن […]