مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان و خانواده های کارگران شهرداری هوراند اردیبهشت ماه 1402

مراسم تجلیل از کارگران و بازنشستگان و خانواده های کارگران شهرداری هوراندتوسط شهرداری و شورای اسلامی شهر  در ساختمان شهرداری  با حضور امام جمعه محترم ، فرماندار محترم ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از روسای سایر ادارات به مناسبت روز کارگر برگزار گردید.