آیین افتتاح خیابان 20 متری کمیته امداد

آیین افتتاح خیابان 20 متری  کمیته امداد و خیابانها و کوچه های فرعی  درهفته دولت سال 1401