دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر هوراند با شهردار هوراند به مناسبت روز شهردار

به مناسبت 25 اسفند ماه روز گرامیداشت شهردار ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر از شهردار محترم هوراند تجلیل و از زحمات شهردار تقدیر و تشکر نمودند.