معرفی کارکنان

سید جعفر تاج الدینی

کارشناس حراست و مسئول امور اداری

44263363 - 44262779

قادر سیفی نژاد

مسئول واحد امور مالی

44263218

وحید مهدی زاده

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

44262780 - 125

احمد امیرخانی

کارشناسی حقوقی و املاک

ابوالفضل قنبری نژاد

حسابدار و مامور وصول و کارپردازی 

موسی خانی

مسئول واحد امور فنی و شهرسازی 

فضائیل اصلانی

مسئول امور خدمات شهری

احمد زارعی

کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

44262013