معرفی شهردار

دکتر احمد مهدی زاده

۱. شهردار شهر هوراند از سال ۹۳ ادامه دارد

۲. رئیس شورای شهر هوراند از سال ۹۲الی ۹۳ –

۳. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۸۸تاکنون

۴. کارشناس امور شوراها و دهیاریهای بخشداری آبش احمد از سال ۸۸تا۸۹ –

۵. مسئول شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی شهرستان هوراند

۶. مولف کتاب بررسی و علل بروز تحولات مصر و لیبی

۷. موضوع پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی و ساماندهی توسعه فیزیکی شهرهای کوچک مطالعه موردی شهر هوراند

۸. موضوع رساله دکترا: بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری منطقه ارسباران با تاکید بر شهرستان هوراند

عناوین مقالات :

۱. تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف توریسم. ورزشی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی منطقه ارسباران

۲. مقایسه تاثیر نگرش به انواع ابزارهای نوین ارتباطی بر باور کلی گردشگران ورزشی نسبت به سودمندی ابزارهای نوین ارتباطی منطقه مورد مطالعه منطقه آزاد ارس

۳.عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز استراژی مورد مطالعه کمیته امداد امام خمینی ره آذربایجان شرقی

۴.اواویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف مطالعه موردی شهرستان هوراند

۵.بررسی تحلیل عوامل توسعه یافتگی در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان هوراند